Biyogaz Yakma Bacaları

Ülkemizin enerji ihtiyacına cevap vermek için bir çok Biyogaz ve Syngaz tesisleri kurulmaktadır. Bu tesisler, doğal atıklardan biyolojik ve kimyasal yöntemlerle yanıcı gazlar üretmektedir. Ortaya çıkan gazlar jeneratörlerle elektriğe veya katalizörler vasıtasıyla sıvı yakıtlara dönüştürülür. Bu dönüşümün, arıza veya bakım sebebiyle yapılamadığı durumlarda, doğaya salınmasının uygun olmadığı gazların bir bacada (flare) yakılması gereklidir. Konusunda uzman Alman C-Deg firması ile işbirliğimiz sayesinde, modern ve güvenili gaz yakma bacalarını Kromschröder armatürleri, C-Deg yakıcıları ve bu sektör için tasarlanmış diğer yüksek kaliteli bileşenleri kullanarak İzmit tesislerimizde imal edip, nihai yerinde devreye alıyoruz.

project-slider-image
project-slider-image