Radyant Tüpler

İndirekt ısıtılan fırın ve tesislerde, plug-in reküperatif yakıcılarda ihtiyaç duyulan U, W, P, I gibi tiplerdeki metalik radyant tüpleri tesisinize uygun tasarlayıp imalatını yapıyoruz. Seramik radyant tüpler için daha fazla bilgiyi yakıcılar sayfasında SER-C altında bulabilirsiniz.

project-slider-image